Các loại cá koi nhật bản mới nhất được nhập về từ nhật bản. Chúng tôi cam kết cá đúng nguồn gốc. Và đã được phòng bệnh đầy đủ.